Добре дошли в нашия магазин!
Валута: BGN
 • EUR
 • USD
 • BGN
Език: BG

Количка

0 артикула
Валута: BGN
 • EUR
 • USD
 • BGN
Език: BG
 • Меню

Категории с падащо меню

Условия за ползване

Общи условия

 

Настоящите общи условия се прилагат за всички сделки, сключени между "Примавокс" ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина намиращи се на www.caraudio.bg.

 

Дефиниции

”Търговец” - "Примавокс" ЕООД,  ЕИК 831425831, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Черни връх"65В, в качеството си на вносител, дистрибутор или продавач на стоките пазарувани в онлайн магазина.

"Ползвател" означава лице ползващо функционалностите на сайта.

”Потребител” – всеки купувач на стоки от онлайн магазина, съгласил се с настоящите общи условия.

”Доставка” – физическото предаване на поръчаната стока на поръчалия я потребител.

”Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от потребителя стока чрез превеждане на парични средства по сметка на "Примавокс" ЕООД преди получаването на поръчаната стока.

”Наложен платеж” – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока в момента на доставката, като предава дължимата сумата на лицето-приносител.

Общи условия" това са настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Тя е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Ползвателите могат да разглеждат сайта и да  поръчват стоки свободно без регистрация.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между търговеца и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на търговеца. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключения с търговеца договор от разстояние да се извършва на предоставената от него електронна поща.

 

Цени

Представените на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като търговецът си запазва правото да ги променя без предупреждение по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

 

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез кредитна/дебитна карта, наложен платеж или банков превод. Плащания се извършват в български лева. При плащане чрез наложен платеж потребителят получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка.

 

 Гаранция

Представените на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите:


Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер Speedy или Еконт по избор на клиента. Доставката на поръчки със стойност над 100 лева е безплатна до офис на Speedy. Стоката се предава на адреса, избран за доставка от потребителя. При предаване на стоката потребителят подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Срок за доставка  - в зависимост от избраната куриерска услуга до 72 часа, считано от деня, в който е потвърдена поръчката.

Поръчаната онлайн стока може да бъде взета и от магазина на Примавокс ЕООД в София, бул."Черни връх"65В.

 

Право на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: www.caraudio.bg; електронен адрес: office@primavox.bg).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

 – До „Примавокс”ЕООД , адрес: гр. София, бул.”Черни връх” № 65В, телефон: +359 2 8624717, електронен адрес: office@primavox.bg

 

 (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

 

–  С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки: ........................................................

 

– Поръчано на ....................................../получено на .........................................

 

– Име на потребителя/ите ...................................................................................

 

– Адрес на потребителя/ите...................................................................................

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

...................................................................................

 

 – Дата ...................................................................................

 

 * Ненужното се зачертава.

 Лични данни

На страницата www.caraudio.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявената стока. Търговецът гарантира на потребителите неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. 

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от търговеца за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Търговецът  се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на търговеца при използване на сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни.

 

Рекламации

Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

- на адреса на търговеца: „Примавокс”ЕООД , адрес: гр. София, бул.”Черни връх” № 65В

- по електронен път - на електронния адрес на търговеца office@primavox.bg.

Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

 

Общи разпоредби

Търговецът си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на потребителите. Търговецът не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.Условия при плащане с банкова карта

 

Процедура при извършване на онлайн покупка

 1. За да направите покупка, трябва да се регистрирате в секция “Регистрация“.
 2. На имейл адреса, с който сте се регистрирали, ще получите съобщение за потвърждение на заявката ви за регистрация. Натиснете линка в него, за да потвърдите регистрацията.
 3. Влезте с вашият профил в сайта.
 4. Може да избирате от продуктите в продуктовия каталог, като натискате бутон „Добави в кошницата“, наличен в страницата на всеки продукт. След натискането му, продуктът е добавен във вашата кошница. 
 5. След като приключите с добавянето на продукти и избор на количества в кошницата, попълнете отметката (чек бокса) „Съгласявам се с Общите условия“, и натиснете бутон „Продължи“. 
 6. На стъпка 2 „Доставка“ – може да изберете различен от регистрацията ви адрес на доставка, както и дали желаете фактура.
 7. На стъпка 3 „Метод на плащане“ избирате желаният метод на плащане.
 8. На стъпка 4 „Преглед на поръчката“ може да прегледате поръчка, да я изпратите на имейла си, отпечатате или съхраните в компютъра си. 
 9. Изберете бутон „Плащане“, за да платите.

10.    При избор на метод на плащане с карта:

·         Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)

·         Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

·         При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

 • Парите се удържат по картата ви веднага след потвърдено успешно плащане.


Условия на плащане с карта за избраната стока / услуга

 1. Приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
 2. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
 3. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
 4. Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.  
  1. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.


Политика за осигуряване на защита на данните при плащане


 „Примавокс”ЕООД  полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Най-продавани